آینه در فنگ شویی به آسپرین معروف است، چرا که اگر در جای مناسب استفاده شود شگفتی می آفریند! آینه ها نور بیشتری به محیط می دهند و فضا را بزرگ تر از آنچه که هست نشان می دهند، علاوه بر این اگر آینه ها را طبق اصول فنگ شویی به کار برید، انرژی مطلوبی را نیز وارد منزلتان می کنند

بعضی از کاربردهای آینه در فنگ شویی:
الف) آینه در فنگ شویی انرژی آب را به هم دارد.
ب) آینه ها به فضا وسعت می‌بخشند.
پ) آینه ها در صورت درست قرار گرفتن به عنوان آسپیرین در فنگ شویی می‌باشند. آنها می‌توانندبه صورت پر شور جریان انرژی را در هر فضایی تغییر دهند.
ت) آینه ها احساس تازگی و آرامش می‌بخشند.


معمولا 3 مقوله در رابطه با آینه ها در فنگ شویی وجود دارد:
آینه های معمولی: به وسیله شکل و فرم آنها متمایز می‌شوند (بیضی،گرد،مربع،غیره) برای مثال، یک آینه گرد با یک فرم طلایی می‌تواند در ناحیه جنوبی شرقی هر فضایی در خانه به کار برود.

آینه های مقعر: این آینه ها در بیرون فنگ شویی به کار می‌روند و یک انعکاس وارونه و فشرده به وجود می‌آورند.

آینه های محدب: کیفیت های حفاظتی دارند، و به عنوان چشم نگهبان عمل می‌کنند. در بیرون فنگ شویی استفاده می‌شوند، اگر چه می‌توانید در درون هم آنها را استفاده کنید، به ویژه اگر دارای فرم خوبی باشند.

بهترین نواحی در خانه برای استفاده از آینه ها:

1) شرق (خانواده و سلامتی)

2) شمال (شغل و گذر در زندگی)

3) جنوب شرقی (ثروت و دارایی)

مکان هایی در فنگ شویی که نباید آینه را در آنجا قرار داد:

1) جنوب (شهرت و آوازه)

2) روی دیواری که به طرف درب اصلی می‌باشد

3) روی دیواری که به طرف تختخواب می‌باشد


آینه ها دارای ویژگی فوت و فن، دانش بشری و نوع بشری زیبا می‌باشد. از استفاده های حفاظتی تا انعکاس و.... انسان ها قرن هاست که از آینه ها استفاده می‌کنند. فکر می‌کنید که ریشه آینه در کجاست؟ البته از نگاه کردن ما به آب شروع شده است. آب آرام، عمیق و پاک همیشه به عنوان انعکاس هر چیزی بوده است.

منبع: seemorgh.com